Bij peritoneaaldialyse (buikspoeling) worden afvalstoffen en vocht uit het lichaam verwijderd door middel van het buikvlies, een buikkatheter en dialysevloeistof. De dialysevloeistof zorgt in uw buik voor het verwijderen van afvalstoffen en vocht. U verwisselt de vloeistof vier keer per dag handmatig of 's nachts met een machine. In de afbeelding van de Nierstichting hieronder ziet u hoe dat in zijn werk gaat.

Het buikvlies is ongeveer 2 m2 groot. Het omhult de buikholte en de organen die daarin zitten, zoals de lever, maag en darmen. Het buikvlies is een dun vlies met veel kleine bloedvaatjes dicht aan de oppervlakte. Bij peritoneale dialyse wordt met een katheter spoelvloeistof in de buikholte gebracht. De spoelvloeistof neemt afvalstoffen en overtollig vocht op. Na enkele uren is de vloeistof verzadigd. Dan moet de vloeistof ververst worden. Dit heet wisselen. Dit kan handmatig gebeuren (CAPD) of met een machine (APD). Onderstaande animatie van de Nierstichting laat zien hoe peritoneale dialyse werkt.

Complicaties

Bij buikspoeling dialyseert u voortdurend, doordat u 24 uur per dag vloeistof in uw buikholte heeft.  Dit zorgt ervoor dat de meeste patiënten zich goed voelen. Er bestaat wel een aantal risico's:

  • U loopt risico op infecties. Daarom is het belangrijk hygiënisch te werken.
  • Soms kan ten gevolge van de buikspoeling lekkage ontstaan.
  • Het buikvlies kan aangetast raken, waardoor op de lange termijn geen buikspoeling meer mogelijk is.

Animatie Nierstichting: Wat is peritoneale dialyse?

Animatie Nierstichting: Wat is peritoneale dialyse?

Deze pagina delen: