Ontspannen is belangrijk. Naast de dialyse is altijd een hobby mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de hobby die u altijd deed, voordat u een nierziekte kreeg, niet meer lukt. Bijvoorbeeld omdat u de puf er niet meer voor heeft. Het belangrijkste is dat u goed luistert naar uw lichaam.

Overleggen

Als u merkt dat uw hobby meer moeite kost, kunt u overleggen met medisch maatschappelijk werk. Misschien kunt u de hobby in aangepaste vorm blijven beoefenen. Anders denkt maatschappelijk werk graag mee over een nieuwe hobby. Als u twijfelt of het medisch verantwoord is om de hobby te blijven beoefenen dan kunt u dat aan uw arts vragen.

Tijd voor hobby's

Een dialysebehandeling kost tijd. Wanneer u overdag op het centrum dialyseert, kunt u op die momenten geen tijd besteden aan uw hobby. Bij nachtelijke centrumdialyse, thuisdialyse en buikspoeling bent u overdag flexibeler. Hieronder vindt u de invloed van de dialysebehandeling op de tijd die u heeft voor hobby's:

Deze pagina delen: