Uw nierziekte verandert misschien hoe u omgaat met familie en vrienden. Zeker wanneer u net weet dat u een nierziekte heeft, is dat voor uzelf, maar ook voor uw omgeving best lastig. Hoe praat u erover? Waarbij vraagt u wel hulp en waarbij niet? Het is belangrijk dat u goed in gesprek blijft met vrienden en familie, omdat u daar veel steun aan kunt hebben.

Sociale steun

De steun en betrokkenheid van familie, vrienden en uw partner noemen we sociale steun. Deze steun kan u helpen tijdens moeilijke perioden of bij het maken van lastige keuzes. Het helpt u mogelijk om uw gedachten op een rijtje te zetten en geeft u de kracht om door te gaan. U kunt ook op zoek gaan naar contact met lotgenoten.

Tips

  • Blijf praten met uw partner en andere naasten en vraag ook aan hen hoe zij uw ziekte beleven.
  • U hoeft niet alles alleen op te lossen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft.
  • Blijf afspreken met mensen en betrek ze bij uw keuzes en uw leven. Dat creëert begrip in uw omgeving.

'Ziek bent u niet alleen. Ook uw familie, partner en vrienden krijgen ermee te maken.'

Janna Sportel
maatschappelijk werker

Tijd voor naasten

Elke dialysevorm heeft invloed op uw dagindeling. Wanneer u kiest voor thuisdialyse of buikspoeling kunt u gemakkelijker uw dialyse om uw sociale leven heen plannen. Uw naasten komen dan wel meer in aanraking met uw ziekte doordat u de dialysematerialen en de machine thuis heeft. Bij centrumdialyse komt u meer in aanraking met andere patiënten, maar heeft u wel vaste dialysetijden waarop u niet met naasten kunt afspreken.

Deze pagina delen: