Groningen - Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Dat geldt ook voor patiënten die noodgedwongen dialyse nodig hebben. Oudere patiënten zijn kwetsbaarder, bijvoorbeeld doordat ze meerdere ziekten hebben of ouderdomsproblemen, zoals dementie. Om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen werkt Dialyse Centrum Groningen met een nieuwe methode: het Individueel Zorgplan.

‘We praten meer over de mens en wat die nodig heeft’, legt Harrie van Til, beleidsadviseur zorginnovatie en van origine dialyseverpleegkundige, uit. ‘Dat doen we door voor en met iedere patiënt een quickscan in te vullen. Daarmee schatten we in of extra ondersteuning nodig is om  risico’s te voorkomen. Daarbij kun je denken aan risico’s die samenhangen met valgevaar, suikerziekte of hart- en vaatproblemen, de afwezigheid van een sociaal netwerk of laaggeletterdheid.’ 

Risico’s in kaart brengen om problemen te voorkomen

Risico’s onderkennen is een eerste stap, maar het uiteindelijke succes zit in de doorvertaling van de risico’s naar concrete acties en dat gebeurt onder andere in het overleg tussen de verschillende zorgverleners. Akin Özyilmaz, internist-nefroloog geeft aan dat dit bijdraagt aan een omslag in het denken: ‘De quickscan helpt om het gesprek aan te gaan met de patiënt en acties te bepalen. Wanneer we bijvoorbeeld diabetes constateren in de scan, dan kunnen we daar in het zorgplan rekening mee houden.

Klaske Heeringa, dialyseverpleegkundige, vult hem aan: ‘Waar we enthousiast van worden, is dat het meer over de mens gaat en minder over getallen. De efficiëntie van de bloeduitslagen zegt niet alles over hoe het met de patiënt gaat. Door het Individueel Zorgplan delen we dingen die we eerder niet benoemden. Door hier samen verantwoordelijkheden over af te spreken kun je meer inspelen op hulpvragen en anticiperen op problemen in de toekomst.’

Stem van de patiënt nog beter horen!

DCG ontwikkelt het Individueel Zorgplan stap voor stap verder. Harrie van Til zegt daarover: ‘We hebben nu in de verschillende teams een start gemaakt met het Individueel Zorgplan. De komende tijd gaan we finetunen. Erg belangrijk daarbij is het laten meepraten van de patiënt over het zorgplan en zijn of haar zorgvraag nog beter boven water te krijgen. Om daar nog beter in te worden, krijgen alle collega’s dit jaar een training die helpt bij het ontdekken van risico’s en het bevragen van de hulp die de patiënt nodig heeft. Stap voor stap zorgen we ervoor dat onze zorg beter aansluit bij de wensen en het leven van de patiënt.’

Meer nieuws

Deze pagina delen: