Vandaag is het World Kidney Day, een internationale dag om bewustwording te creëren over nierziekten. Op deze bijzondere dag deelt het Dialyse Centrum Groningen een klein cadeautje uit. Met het cadeau nodigt de instelling patiënten uit lid te worden van een besloten Facebookgroep om ervaringen uit te wisselen.

Hart onder de riem

Dit jaar is het thema van World Kidney Day ‘gezonde nieren voor iedereen’. Een prachtige wens voor de toekomst. De patiënten van het Dialyse Centrum Groningen weten echter als geen ander dat dit niet altijd opgaat. Zij zijn wekelijks minimaal 12 uren aan het dialyseren om hun bloed te zuiveren van afvalstoffen en om vocht kwijt te raken. Dit doen zij thuis of in één van de vier dialysecentra van het DCG.

Zowel met het cadeautje, een wensboompje, als met de besloten Facebookgroep, wil het DCG haar patiënten een hart onder de riem steken. Voor patiënten telt het leven naast de dialyse het meeste. Op stap met de kleinkinderen, sporten, werken of hobby’s beoefenen. Dat is waar het uiteindelijk om draait. Het cadeautje moedigt aan om uit het leven te halen wat maar mogelijk is, naast de dialyse.

Ervaringen delen

Het inpassen van de intensieve dialysebehandeling in het leven, brengt voor de patiënt vragen met zich mee. Wat kan ik nog doen naast mijn behandeling? De besloten Facebookgroep helpt daarbij. Het uitwisselen van ervaringen met dialyse, maar ook het geven van tips die het leven naast de dialyse leuker maken, dragen bij aan het opdoen van ideeën. Ze inspireren en motiveren. Een patiënt met nierfalen mag bijvoorbeeld weinig zout eten. Op de Facebookgroep kunnen zoutarme recepten worden uitgewisseld. Het DCG verwacht dat de besloten Facebookgroep met name voor patiënten die thuisdialyse krijgen een mogelijkheid biedt om met anderen in contact te komen.

Lid worden?

Alleen patiënten van het DCG kunnen lid worden. Mocht u belangstelling hebben om lid te worden, ga dan naar: https://www.facebook.com/groups/dialysecentrumgroningen/. Zodra u daar bent, klikt u op 'Lid worden'. Vervolgens krijgt de beheerder van de pagina een melding. Hij bekijkt of u patiënt bent van het DCG en accepteert daarna uw lidmaatschap. Dit wordt zo gedaan om te voorkomen dat iedereen lid kan worden van de groep.

Aansluiten op het leven

Het cadeautje en de Facebookgroep sluiten aan op wat het DCG als goede zorg ziet. De kwaliteit van leven van de patiënt staat voorop en de dialysebehandeling sluit daar zo goed mogelijk op aan. Juist door mensen met het wensboompje en de Facebookgroep te laten zien dat het leven, ook naast dialyse, wat te bieden heeft, wil het DCG de eigen kracht en zelfstandigheid van de patiënten een positieve impuls te geven.

Meer nieuws

Deze pagina delen: