Sinds november is DCG lid geworden van het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). Speerpunt binnen HANNN is healthy ageing in de breedste zin van het woord.

Het begrip healthy ageing draait bij HANNN om het optimaliseren van de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid, zodat iedereen, van jong tot oud, actief aan de samenleving kan deelnemen en een onafhankelijk leven kan leiden met een goede levenskwaliteit. ‘Gezond ouder worden, onafhankelijkheid behouden en met een zo goed mogelijke levenskwaliteit oud worden zijn speerpunten van HANNN en sluiten naadloos aan bij de visie van DCG’, aldus De directeur Algemene Zaken, Tanja Lips.

Wederzijds versterken

De rol van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van healthy ageing. Dit met als doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement. De innovatie van HANNN komt vanuit de samenwerking met de leden die vanuit hun visie en ervaringen het netwerk versterken. Tanja: ‘Wij zijn erg blij met de samenwerking met HANNN en zijn ervan overtuigd dat we elkaar vanuit onze visie en ervaringen wederzijds kunnen versterken.’

Meer nieuws

Deze pagina delen: