Het Dialyse Centrum Groningen (DCG) gaat er de komende vijf jaar alles aan doen om het leven van patiënten met nierfalen gemakkelijker te maken. Het zelfstandige centrum voor dialyse in Groningen, Assen, Stadskanaal en Delfzijl beschrijft in haar pas verschenen meerjarenbeleid hoe ze toewerkt naar meer keuzevrijheid voor de patiënt.

Vaker thuis

Ralf Westerhuis, directeur patiëntenzorg, legt uit: ‘Patiënten zijn steeds zelfredzamer en willen de dialyse goed in hun leven laten passen. Daar willen we met verschillende dialysebehandelingen, zowel in de thuissituatie als in ons centrum een mouw aan passen.’

Tanja Lips, algemeen directeur, vult hem aan: ‘We zien kansen om meer patiënten thuis te dialyseren. Het grote voordeel hiervan is dat de behandeling plaats kan vinden wanneer het de patiënt past, bijvoorbeeld ’s nachts. Patiënten doen de dialyse met hulp van de partner of een dialyse-assistent. Bij nachtelijke dialyse kan de patiënt zo’n 7,5 uur dialyseren, waardoor de machine langer kan filteren.’ Westerhuis merkt op: ‘Dit komt fysieke klachten, zoals vermoeidheid ten goede en draagt er aan bij dat de patiënt minder beperkingen heeft qua eten en drinken.’

Patiënt kiest

Het DCG beschouwt een dialysebehandeling als maatwerk. De patiënt kiest, in overleg met de nefroloog, welke behandeling het beste past. Als een patiënt het moeilijk vindt om zelf met de machine te werken, komt hij of zij bijvoorbeeld gewoon drie dagdelen naar het centrum. Lips vertelt: ‘We werken aan een voorlichtingslijn om patiënten te ondersteunen bij het kiezen voor de beste dialysebehandeling bij hun leven. Zodat ze gedegen een keuze kunnen maken voor een type dialysebehandeling, aansluitend bij hun levenswensen.’

Meer nieuws

Deze pagina delen: