Eind 2014 heeft het Dialyse Centrum Groningen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder patiënten. Patiënten geven het DCG het rapportcijfer 8,6. Patiënten hebben veel waardering voor het DCG.

De resultaten van de enquête zijn nu bekend. Meer dan de helft van de patiënten, 56%, heeft de enquête ingevuld. Een mooie respons waarmee we een representatief beeld hebben kunnen vormen van de tevredenheid onder patiënten. Alle patiënten hebben een brief gekregen met een samenvatting van de resultaten.

De patiëntenenquête 2014 heeft weer veel informatie opgeleverd. Patiënten geven het DCG het rapportcijfer 8,6. Patiënten hebben veel waardering voor het DCG als geheel en meer in het bijzonder zijn ze tevreden over de aansluittijden, de faciliteiten en het eten en drinken. Bijna alle patiënten zouden het DCG zeker aanbevelen bij anderen.

Vaste thema’s

Standaard krijgen patiënten vragen over informatie, kwaliteit en veiligheid en calamiteiten. De enquête laat hierover een positief beeld zien. Patiënten vinden dat ze voldoende informatie over de behandeling krijgen van de nefroloog en de verpleging. Bijna alle patiënten weten wat zij moeten doen bij brand of een andere calamiteit, en nagenoeg iedereen vertrouwt erop dat de medewerkers van het DCG weten hoe ze in een dergelijke situatie moeten handelen.
 

Kwaliteit en veiligheid

Ook de multidisciplinaire aanpak wordt gewaardeerd. Alle disciplines worden positief beoordeeld. Patiënten hebben goede ervaringen met de deskundigheid van nefroloog, verpleging, diëtist en maatschappelijk werk. Ze vinden dat ze met respect behandeld worden door deze medewerkers. Patiënten voelen zich veilig tijdens de dialyse en vinden dat nefroloog en verpleging hygiënisch werken. Ook hebben ze de indruk dat DCG open staat voor vragen en opmerkingen over veiligheid en hygiëne.

Flexibiliteit en eigen invloed

Dit jaar zijn een aantal specifieke thema’s toegevoegd. Dit zijn flexibiliteit en eigen invloed, dialysekeuze en digitalisering. Deze thema’s gaven inzichten, waarmee het DCG de komende jaren aan de slag gaat. Ongeveer de helft van de patiënten zou meer flexibiliteit wensen en daar zelf meer keuzevrijheid in willen. Zij vragen om mogelijkheden om de dialysebehandelingen nog beter in te passen in hun leven. Deze wens vormt een belangrijk uitgangspunt van het meerjarenbeleid van het DCG.  Het DCG hoopt bijvoorbeeld de mogelijkheden voor thuisdialyse te vergroten.

Meer nieuws

Deze pagina delen: