In opdracht van het Dialyse Centrum Groningen (DCG) voerde Hannie Kuipers, research verpleegkundige bij het DCG, een onderzoek uit naar hoe vaak lage bloeddruk voorkomt bij dialysepatiënten tijdens de dialyse. Het onderzoek voerde zij uit onder begeleiding van Casper Franssen nefroloog in het UMCG. Op 17 juni promoveerde zij aan de RUG met het proefschrift ‘intradialytische hypotensie’.

Mensen bij wie de nieren niet goed meer werken worden meerdere malen per week behandeld met dialyse. Tijdens deze behandeling worden de afvalstoffen en het overtollig vocht dat in de loop der tijd ophoopt uit het bloed verwijderd. Dit is een levensreddende behandeling, maar het veroorzaakt vaak veel extra klachten, zoals een lage bloeddruk tijdens de dialyse. Deze klachten zijn echter niet duidelijk gedefinieerd en onderzocht en de impact op patiënten is onduidelijk.

Het onderzoek

Hannie Kuipers verzamelde voor haar proefschrift drie maanden lang data van 136 patiënten die dialyse ondergaan bij Dialyse Centrum Groningen. Hieruit bleek dat lage bloeddruk tijdens dialyse optreed bij 6,7 procent van alle behandelingen. Uit haar literatuuronderzoek is gebleken dat lage bloeddruk tijdens de dialyse voor komt in 10.9% van de dialysebehandelingen. 

Uitkomsten

Het optreden van de lage bloeddruk tijdens dialyse bleek in het onderzoek minder vaak voor te komen in onze populatie dan in de literatuur wordt aangegeven. Kleine en lichte patiënten – vaak vrouwen – hadden vaker last van een lage bloeddruk tijdens de dialyse. Volgens het onderzoek van Kuipers is de lage bloeddruk niet direct gelinkt aan de kwaliteit van leven van de patiënten, maar in eerder onderzoek is wel aangetoond dat lage bloeddruk tijdens de dialyse gelinkt is aan een lagere overlevingskans. Hiermee zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de relatief kleine populatie wel van belang.

Aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek

Uit het onderzoek bleek ook dat de impact van een vochtbeperking (de beperkte hoeveelheid die een dialysepatiënt mag drinken binnen het dieet) wel van invloed op de kwaliteit van leven. Daarom pleit Kuipers in het proefschrift voor een persoonlijk dieetadvies voor dialysepatiënten, die rekening houdt met het gewicht en het geslacht van de patiënt.

Ook wordt aanbevolen om de impact van de dialysebehandeling op de kwaliteit van leven verder te onderzoeken en daarmee de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten te kunnen verbeteren. Hier is de laatste tijd al meer aandacht voor; vanuit Nefrovisie* zijn vragenlijsten over de kwaliteit van leven voor nefrologie patiënten ontwikkeld. Zorgprofessionals kunnen samen met de patiënt deze in formatie gebruiken om de zorg nog beter af te stemmen op de individuele patiënt.

*Nefrovisie is het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de gehele nefrologische keten.

Meer weten over dialyse?

Op de website van DCG vindt u meer informatie.

 

 

Meer nieuws

Deze pagina delen: