De zorg verandert. De overheid richt de zorg anders in en stimuleert zelfregie van patiënten. Onze patiënten vragen ons om zorg op maat en weten vaak zelf  goed wat ze willen. Dialyse Centrum Groningen is er klaar voor. Onze missie en visie laten zien waar wij voor staan.

Visie

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven van onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling en ondersteuning willen wij er voor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden.

Missie

Dialyse Centrum Groningen biedt in Noordoost-Nederland een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen aan patiënten met een nierziekte, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

DCG ondersteunt en behandelt mensen in het leven met nierfalen! Het DCG sluit aan op uw leven!

Ons verhaal

DCG baseert haar zorg op 45 jaar dialyse-ervaring. Wilt u meer over ons weten. Lees dan ons verhaal.

Deze pagina delen: