Dialyse Centrum Groningen (DCG) bouwt op jarenlange ervaring. De stichting is in 1997 ontstaan uit de dialyseafdeling van Beatrixoord en Stichting Thuisdialyse Noord-Nederland (STDNN), beide gevestigd in Haren. Beatrixoord bestond al veel langer en wordt gezien als de eerste aanbieder van dialyse in het noorden. De eerste dialyse is daar in 1970 uitgevoerd.

Pionieren

Beatrixoord had in de beginjaren een regionale functie. Patiënten kwamen uit het hele noorden. Dokters en verpleegkundigen hielden de patiënten in leven met een, voor die tijd, supermoderne behandelingsvorm; de hemodialyse. Echt pionierswerk. Al in het eerste jaar werden 26 patiënten behandeld. Daaruit bleek de grote behoefte aan deze toch zeer ingrijpende behandeling. Patiënten moesten een dialyse ondergaan van 10 tot 12 uur. Veel patiënten werden niet erg oud en hadden bloedarmoede of leden aan Hepatitis.

Voor deze dialysepatiënten was de kwaliteit van leven laag. De behandeling was nog weinig ontwikkeld en de meeste patiënten overleefden een stuk korter dan nu. De medewerkers van Beatrixoord deden wat ze konden. Artsen liepen visite en verpleegkundigen zetten zich in om de patiënt zo gezond mogelijk te houden. Toch werden in de eerste jaren alleen patiënten onder de 45 jaar toegelaten. Oudere patiënten en diabetici kwamen niet in aanmerking. In de jaren die volgden, verschoof de leeftijdsgrens en namen de mogelijkheden gelukkig toe! Het dieet en de medicatie werden beter, waardoor patiënten zich ook beter gingen voelen.

‘Als je in de jaren ‘70 ouder dan 45 jaar was, kwam je niet in aanmerking voor dialyse’
‘Als je in de jaren ‘70 ouder dan 45 jaar was, kwam je niet in aanmerking voor dialyse’

Patiënten die zelfstandig thuis dialyseren. Dat is mogelijk!

Pionier

Enige organisatie met thuisdialyse

Eind jaren zeventig ontstond Stichting Thuisdialyse Noord-Nederland. De opening werd verricht door staatssecretaris Veder-Smit. Willem Geerlings, toen nefroloog en bestuurder, en Gjalt van der Hem, hoogleraar bij het AZG, hadden daar een rol in. Zij vonden thuisdialyse heel belangrijk. Ze wilden patiënten stimuleren actief aan hun behandeling deel te nemen. Deze visie was tegen de gebruikelijk stroom in. Zo’n zware behandeling moest je volgens tegenstanders laten bij experts. Uiteindelijk bewees de thuishemodialyse mogelijk te zijn en klinisch zelfs beter voor de patiënt.

Dialyse Centrum Groningen

In de jaren negentig schreef de overheid voor hoeveel dialysecentra in iedere regio mochten bestaan. Daarnaast was behoefte aan een dialysecentrum waar klinische opvang mogelijk was. Dialyse Centrum Groningen ontstond uit een fusie tussen Beatrixoord en Stichting Thuisdialyse Noord-Nederland. DCG verhuisde naar het Triadegebouw op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De opening door Minister van Volksgezondheid Els Borst was in 1997. Na de opening was er een feestelijk symposium over alle dialysebehandelvormen.

Jaren van groei

Tussen 2000 en 2007 is DCG erg gegroeid. In 2006 verhuisde DCG naar het grotere ‘voorzieningengebouw’, eveneens op het terrein van het UMCG. Ook opende DCG locaties dichterbij de patiënt. Als eerste ontstond in Veendam een kleinschalige dialyseafdeling in samenwerking met verpleeghuis Meander. Vlak daarna is de locatie Assen opgericht, in samenwerking met het Martini Ziekenhuis Groningen. Dialyse Centrum Assen is nu een volwaardig centrum binnen het Wilhelmina Ziekenhuis. In de regio Veendam waren inmiddels zoveel patiënten dat besloten is een grotere dialyselocatie bij het ziekenhuis in Stadskanaal op te richten. Een paar jaar later volgde de locatie Delfzijl bij de Ommelander Ziekenhuis Groep.

DCG is van pionier uitgegroeid tot een professionele organisatie op vier locaties met ongeveer 145 bevlogen medewerkers. DCG werkt nauw samen met het UMCG, Wilhelmina Ziekenhuis, Treant Zorggroep en Ommelander Ziekenhuis Groningen op het gebied van onderzoek, opleiding en behandeling.

Visie en missie

DCG biedt in Noordoost-Nederland een volledig aanbod van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dialysebehandelingen aan patiënten met een nierziekte, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de zelfstandigheid van de patiënt.

In alles wat wij doen, geloven wij dat de kwaliteit van leven voor onze patiënten voorop moet staan. Met behulp van onze behandeling én ondersteuning willen wij er voor zorgen dat onze patiënten hun eigen leven kunnen leiden. DCG sluit aan op uw leven!

Bij DCG staat de kwaliteit van leven van de patiënt voorop. DCG sluit aan op uw leven!

Ralf Westerhuis
Directeur Patiëntenzorg

Deze pagina delen: