De Directie van Dialyse Centrum Groningen hecht veel waarde aan het zo optimaal mogelijk laten aansluiten van de dialyse op het leven van de patiënt. De Directeur Algemene Zaken, Tanja Lips, en Directeur Patiëntenzorg, nefroloog Ralf Westerhuis, zijn samen verantwoordelijk voor het organisatiebeleid.

DCG sluit aan op uw leven

Het DCG vindt het belangrijk om in te spelen op de behoeften van de patiënt. De patiënt wil de dialyse immers zo goed mogelijk inpassen in het leven. Het DCG faciliteert met verschillende thuis- en centrumdialysebehandelingen en ondersteunt de patiënt bij het maken van keuzes. Daarnaast zijn ketensamenwerking en samenwerking binnen het regionale netwerk belangrijke thema's. Meer weten? Lees dan het magazine 'DCG op weg naar 2020'.

Jaarverantwoording

Jaarlijks legt Dialyse Centrum Groningen verantwoording af over de zorg. Hiernaast zijn de jaarverantwoordingen en jaarrekeningen van de afgelopen zes jaar te vinden.

KvK-nummer

KvK: 02035346

Deze pagina delen: