Het managementteam van Dialyse Centrum Groningen bestaat uit een Hoof Zorg, een Hoofd Ondersteuning en een Hoofd P&O. Het managementteam is samen met de directie verantwoordelijk voor het organisatiebeleid. Belangrijke speerpunten in dit beleid zijn: 'zorg op maat en zelfregie', het tot stand brengen van een volledige zorgketen en samenwerking in het regionale en landelijke netwerk.

Zorg centraal

Het Hoofd Zorg werkt nauw samen met de Medische Staf. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de centrumdialyse op alle locaties, de thuisdialyse, vakantiedialyse, doktersassistenten, maatschappelijk werk en diëtetiek. Ook geven zij invulling aan het zorgbeleid en uitvoering aan de visie op zelfregie en actieve dialyse.

Ondersteuning en P&O

De Facilitaire Dienst, Voedingsdienst, Magazijn, ICT en Technische Dienst vormen samen de ondersteunende stafafdelingen. Deze afdelingen worden aangestuurd door het Hoofd Ondersteuning. Het Hoofd P&O is verantwoordelijk voor ARBO, opleiding en personeelszaken.

Leden

Het managementteam bestaat uit de volgende personen:

Caro Imming - Hoofd Zorg
Hans Koning - Hoofd Ondersteuning
Maike Steffens - Hoofd P&O

Deze pagina delen: