De Cliëntenraad van Dialyse Centrum Groningen (DCG) heeft een themamiddag georganiseerd met als onderwerp Dialysepatiënt, ziek maar niet uitgeteld! Zo’n dertig patiënten met aanhang gingen in gesprek met de raad over zelfregie.

Dialyse is een ingrijpende behandeling. Het kost wekelijks minimaal 12 uur om door middel van dialyse de afvalstoffen uit het bloed te filteren. Het is voor patiënten met nierfalen dan ook belangrijk om de keuzes over de behandeling zelf te maken en te bepalen welke behandelvorm het beste in het eigen leven past. De patiënt voert regie over bijvoorbeeld de medicatie, het dieet en bepaalde handelingen tijdens de dialyse. Bij thuisdialyse heeft de patiënt regie over de volledige behandeling met hulp van de partner of een dialyse-assistent.

Belang van zelfregie

Ali Drenth, de voorzitter van de Cliëntenraad, legde in een interview uit waarom de Cliëntenraad graag in gesprek wil met de achterban over zelfregie. Ze merkte op dat zelfregie haar hielp om haar leven weer terug te krijgen, nadat ze gehoord had dat ze moest dialyseren en dat ze benieuwd was hoe andere patiënten naar het onderwerp kijken.

In gesprek

Na een korte presentatie over zelfregie van Liesbeth Herrmann, hoofd zorg, gingen de bezoekers in gesprek aan de hand van stellingen. Over het algemeen vonden de aanwezigen dat zelfregie een positief effect heeft op het ‘kunnen leiden van het leven zoals je dat zelf wil’. Daarbij waren wel kanttekeningen. Zo merkte iemand op dat het ook een keuze kan zijn om de regie uit handen te geven op het centrum, omdat je niet met je ziekte bezig wilt zijn. Daarnaast werd aangegeven dat het onmogelijk is goed regie te voeren wanneer je door ouderdom geestelijk achteruitgaat of wanneer informatie niet toereikend is.

Ondersteuning van het DCG

Dat laatste is inderdaad een belangrijke voorwaarde, waar het DCG de komende jaren steeds meer invulling aan geeft. Het DCG wil aansluiten op het leven van de patiënt door met goede voorlichting de mogelijkheden van zelfregie te schetsen en door in gesprekken de patiënten en naasten optimaal te ondersteunen.

Deze pagina delen: