De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit zeven leden, ondersteund door ambtelijk secretaris Annemiek Helmantel. Hieronder stelt elk lid zichzelf voor.

Dick de Jonge
Dick de Jonge
Voorzitter

Dick de Jonge hoorde een paar jaar geleden dat hij een nierziekte had. Dat kwam voor hem erg onverwachts. In korte tijd moest hij starten met dialyse. Hij besloot buikspoeling te gaan doen. Toen hij geopereerd was en in opleiding voor deze behandelvorm gebeurde er wat onverwachts. Zijn overgebleven nier had zich hersteld. Iets wat zelden gebeurt. Hij kan nu daardoor op dit moment zonder dialyse.

'Ik merkte echter wel dat op zo'n moment je wereld op zijn kop staat. Je moet zeer ingrijpende keuzes maken. Ik wilde me daarom graag inzetten voor patiënten die dialyseren. Ik ga bijna met pensioen, maar heb lang gewerkt als change manager / projectleider. Ik ben daarom, denk ik, een mooie aanvulling op de Cliëntenraad.'

Henk Nijland
Henk Nijland
CR-lid

Vanaf het moment dat Henk Nijland geconfronteerd werd met zijn nierziekte was hij geïntereesserd in de CR. Het is voor hem heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over zijn ziekte. Zo weet hij wat de ziekte inhoudt en welke opties er zijn voor een patiënt. Hij is erg enthousiast over thuisdialyse. Dit heeft hij jaren gedaan, voordat hij onlangs een transplantatie onderging.

'Je bent in je eigen omgeving en hoeft niet aldoor heen en weer naar het DCG. Indien gewenst informeer ik patiënten die ook thuis willen gaan dialyseren. Mijn rol bij de CR bestaat uit het bijhouden van reglementen en wetgeving. Daarnaast kan ik tijdens CR-vergaderingen gevraagd en ongevraagd advies geven.'

Willem Pastoor
Willem Pastoor
Vicevoorzitter

Willem Pastoor werd in augustus 2014 dialysepatiënt. Hij koos ervoor om op het centrum te dialyseren bij Dialyse Centrum Groningen. In september 2016 is hij getransplanteerd in het UMCG. Ondanks zijn nierfalen heeft hij altijd zijn werkzaamheden in zijn bedrijf kunnen uitvoeren. Eind 2016 is Willem benaderd om lid te worden van de Cliëntenraad.

'Ik vind het belangrijk om in de snel veranderende digitale wereld ook mijn advies te geven t.b.v. dialysepatiënten en het DCG. Met name voor wat betreft thuisdialyse in combinatie met ondersteuning op afstand.'

 

Paula Holwerda
Paula Holwerda
CR-lid

Paula Holwerda is sinds haar 14e nierpatiënt en moest van de ene op de andere dag met dialyse beginnen. Na 23 jaar dialyse en vier niertransplantaties is ze op het gebied van de nieren bijna van alle markten thuis. Ze heeft verschillende dialysevormen gedaan.

Haar laatste transplantatie was in december 2015 en dat gaat tot nu toe redelijk goed. Na een korte pauze heeft ze in maart 2018 weer haar herintrede in de CR gemaakt.

“Ik vind het belangrijk dat er ook naar beleidskwesties gekeken wordt vanuit patiëntenperspectief”.

Deze pagina delen: