Dialyse Centrum Groningen zet zich in om patiënten en hun bezoekers altijd met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Onze medewerkers streven ernaar om u, tijdens uw bezoek aan ons centrum, maar ook als u thuisdialyse doet, zo optimaal mogelijk te behandelen en respectvol met u om te gaan.

Toch kan het voorkomen dat er iets is voorgevallen waar u ontevreden over bent. Dan is het goed om te weten dat u kunt terugvallen op de klachtenregeling van het DCG. Met uw klacht kunt u in eerste instantie terecht op uw eigen afdeling. Mocht een ingediende klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u uw klacht formeel indienen bij de Klachtencommissie van het DCG.

Uw klacht geeft ons de kans te verbeteren

Wij vinden het belangrijk om uw gevoelens van onvrede, klachten en/of opmerkingen te horen. We willen duidelijk stellen, dat het uiten van onvrede (klacht) geen invloed zal hebben op uw behandeling of verzorging. Het DCG kan leren van uw ervaringen en met uw ervaringen de dienstverlening verbeteren. Het geeft ons als instelling bovendien de gelegenheid om uw klacht zorgvuldig af te handelen. Wilt u meer weten over onze klachtenregeling, lees dan de bijlagen.

Deze pagina delen: