Patiënten in Noord-Nederland kunnen bij het DCG thuis of op het centrum dialyseren, overdag of ’s nachts. Peritoneale dialyse en hemodialyse behoren tot de mogelijke behandelvormen. Onderzoek toont aan dat thuisdialyse voor de kwaliteit van leven van de patiënt het beste is. Het DCG hanteert daarom het principe thuis, tenzij dat voor de patiënt niet haalbaar of medisch niet mogelijk is.

Samen kiezen

U speelt als huisarts of medisch specialist een sleutelrol in het keuzeproces van de patiënt. In onze patiëntenenquête geven patiënten aan dat uw mening over de vervolgbehandeling erg belangrijk is. De patiënt gaat graag met u in gesprek over dialysebehandelingen en het inpassen van de dialyse in hun leven. Met onderstaande hulpmiddelen kunt u dat gesprek aangaan. U kunt altijd één van onze nefrologen raadplegen.

Deze pagina delen: