Bij de meeste patiënten gaat de nierfunctie langzaam achteruit. Onder andere hypertensie en Diabetes Mellitis zijn belangrijke veroorzakers van een nierziekte. Daarnaast kunnen ontstekingen van de nieren en erfelijke ziekten een oorzaak zijn.

Symptomen

Een nierziekte is soms lastig te diagnosticeren. Onderstaande symptomen kunnen optreden ten gevolge van nierinsufficiëntie:

  • Algehele malaise (vermoeidheid, geen eetlust)
  • Misselijkheid of braken
  • Overvulling (vocht)
  • Soms komt pijn in de nierstreek voor
  • Soms komt jeuk voor

Patiënten met nierinsufficiëntie kunnen lang rondlopen met hun ziekte zonder dat bovenstaande symptomen optreden. Het komt voor dat geen klachten optreden of slechts een aantal symptomen zich openbaren, ook als de nierfunctie al behoorlijk achteruitgegaan is. 

Deze pagina delen: