Voor patiënten die dialyseren blijft de huisarts een belangrijk aanspreekpunt. Hij of zij kent immers de patiënt en de thuissituatie het beste. Dialyse Centrum Groningen (DCG) biedt hierbij ondersteuning als het gaat over de dialysebehandeling.

Wat doet de huisarts?

De huisarts blijft het aanspreekpunt voor de patiënt:

  • De huisarts blijft algemene vragen en klachten behandelen die geen relatie hebben met de dialyse
  • De huisarts stelt de nefroloog op de hoogte bij starten, stoppen of wijzigen van medicatie, omdat dit invloed kan hebben op de dialyse
  • De huisarts begeleidt patiënten die willen stoppen met dialyse. Uiteraard in nauwe samenwerking met het dialyseteam.

Hoe ondersteunt het DCG de huisarts?

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg op dialysegebied. Dit betekent ook dat wij de huisarts informeren over de behandeling van de patiënt. Hiervoor ontvangt de huisarts elk half jaar een brief over de patiënt. Hierin staan de recente bevindingen van de dialysebehandeling, lichamelijk onderzoek en een verslag van het bezoek aan de polikliniek. Daarnaast worden ook de laatste bloeduitslagen en het medicijngebruik meegestuurd. Zo houdt het DCG de huisarts goed op de hoogte.

Deze pagina delen: