Afhankelijk van de restfunctie van de nieren zal na doorverwijzing gekeken worden of de patiënt voorbereiding op een dialysebehandeling nodig heeft.

Van ziekenhuis naar DCG

De huisarts verwijst een patiënt met nierfalen naar het ziekenhuis. Als de nierfunctie minder is dan ongeveer 25% dan verwijst de nefroloog van het ziekenhuis de patiënt door naar de Polikliniek Nierfalen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het DCG en het UMCG. Het multidisciplinaire behandelteam informeert met de patient over de behandelmogelijkheden. Dit kan dialyse of niertransplantatie zijn. We ondersteunen de patient met individuele en groepsvoorlichting bij het kiezen van een behandeling.

Medische voorbereiding

Vervolgens treffen we de voorbereidingen die nodig zijn voor de nierfunctie vervangende behandeling die de patient kiest. Als hemodialyse de juiste behandeling is, dan legt een chirurg hiervoor een toegang tot de bloedvaten aan. Bij peritoneale dialyse wordt een buikkatheter geplaatst als de patiënt aan dialyse toe is. Dit gebeurt altijd in het UMCG.

Behandeling bij het eigen ziekenhuis

De hemodialyse start altijd met ongeveer tien dialyses op de hoofdlocatie in Groningen. Dit wordt 'indialyseren' genoemd. Vervolgens wordt gestart met thuisdialyse of centrumdialyse. Het DCG streeft ernaar de patiënt dicht bij huis te behandelen.  Bij centrumdialyse kan dat op één van de locaties bij de vier ziekenhuizen. Onderzoeken en medische ingrepen vinden ook lokaal plaats, voor zover dit mogelijk is. Het opstarten van de peritoneale dialyse en de controle-afspraken vinden plaats bij het DCG in Groningen. Het traject van de niertransplantatie vindt plaats in nauwe samenwerking met het UMCG.

Overstappen naar het DCG

Als een patiënt uit een ander dialysecentrum naar het DCG wil overstappen, dan neemt de behandelend internist-nefroloog hierover contact met ons op. We bekijken dan wanneer dit mogelijk is. Voor de overdracht hebben wij een medische en verpleegkundige overdracht nodig.

Deze pagina delen: