Hieronder vindt u hoe het DCG georganiseerd is. De cijfers in het organogram zijn klikbaar om meer over dat onderdeel te weten te komen.

1
2
3
4
5
6
7
1

Directie

De dagelijkse leiding van Dialyse Centrum Groningen is in handen van de Directeur Algemene Zaken (DAZ) en de Directeur Patiëntenzorg (DPZ). Het Directiesecretariaat, te bereiken via het algemene nummer, ondersteunt de Directie.

Lees meer...
2

Managementteam

Binnen het DCG staat de zorg centraal. Het hoofd zorg zorgt samen met de Medische Staf voor het in goede banen leiden van de zorg. De hoofden ondersteuning en P&O sturen de stafafdelingen aan.&a

Lees meer...
3

Beleid, Kwaliteit en Veiligheid

De beleidsadviseur adviseert de Directie over beleid, kwaliteit en informatiemanagement. Het beleid van het DCG moet passen binnen wettelijke kaders en getoetst zijn op risico's.

Lees meer over Kwaliteit en Veiligheid
4

Financiën & Control

Jaarlijks maakt het DCG afspraken met de zorgverzekeraars over de bekostiging van de zorg. De afdeling Financiën & Control adviseert de Directie over het uitgavenpatroon van de organisatie, de begroting en de jaarrekening.

5

PR en Communicatie

De communicatieadviseur draagt zorg voor het communicatiebeleid en de patiëntenvoorlichting. Geïnteresseerde media kunnen contact leggen via 06-52724828.

6

Medezeggenschap

Binnen het DCG behartigt de Ondernemingsraad de belangen van de medewerkers. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de patiënten.

Lees meer over de medezeggenschap...
7

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen Dialyse Centrum Groningen. Ook heeft de Raad van Toezicht een advies- en klankbordfunctie voor de Directie.

Lees meer...

Deze pagina delen: