Een huisarts diagnosticeert nierinsufficiëntie en verwijst vervolgens naar het ziekenhuis. De medisch specialist in het ziekenhuis biedt de patiënt een behandeling gericht op het behoud van de nierfunctie. Bij een kreatineklaring van ongeveer 10 ml/min of minder met klachten is een nierfunctie vervangendebehandeling nodig. Het DCG biedt alle mogelijke dialysebehandelingen en onderhoudt, onder andere ten behoeve van transplantatie, nauwe contacten met het UMCG.

Ketensamenwerking

Het DCG onderhoudt nauwe contacten met de ziekenhuizen in het noorden. Onze locaties bevinden zich op het terrein van vier ziekenhuizen. Hier werkt het DCG nauw samen met de afdeling nefrologie in het ziekenhuis. Daarnaast zijn met alle ziekenhuizen in het noorden afspraken gemaakt over thuisdialyse.

Aanwijzing voor huisartsen
Met onderstaande ziekenhuizen heeft het DCG een directe relatie. Wanneer u bij deze ziekenhuizen aanmeldt, komt het DCG, zodra dialyse nodig is, in beeld:

  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Treant Zorggroep, locatie Refaja
  • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
  • Ommelander Ziekenhuis Groningen

Aanmelden door de medisch specialist

Wanneer u een patiënt wilt aanmelden bij het DCG neem dan contact op met één van onze nefrologen.

Meer informatie

De huisarts en de verwijzend medisch specialist zijn voor de patiënt erg belangrijk. Beide verwijzers gaan met de patiënt in gesprek over de symptomen van de nierziekte en diagnosticeert. Verwijzers spelen een rol in preventie, helpen bij de keuze voor een dialysebehandeling en begeleiden de patiënt tijdens het behandeltraject. Klik op de links voor meer informatie.

Deze pagina delen: