De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in Dialyse Centrum Groningen. Ook heeft de Raad van Toezicht een advies- en klankbordfunctie voor de directie. De Raad van Toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode.

De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mevrouw Prof. Dr. J.M.M. Hooymans (voorzitter)
  • De heer A. Bonnema
  • De heer P. van der Wel
  • Mevrouw mr. M.P. de Wilde

Deze pagina delen: